Projecte en gestació

La criatura s'està formant...

La criatura se està formando...

Una joia, un espectacle genuí, peculiar, de gran qualitat... està per nèixer.

Una joya, un espectáculo genuino, peculiar, de gran calidad...está a punto de nacer.

Una oportunitat de transformació per a tots els implicats.

Una oportunidad de transformación para todos los implicados.

Cançons, esperit, metafísica, elegància, prosperitat, teatre i......glamur!

Canciones, espíritu, metafísica, elegáncia, prosperidad, teatro y...glamur!

I ara ja puc dir el nom:

Y ahora ya puedo decir el nombre:

El Glamur de l'Esperit 

El glamur del Espíritu

Aviat el video de la cançó 

Pronto el video de la canción

Semillas de Estrellas

Foto portada web wix.jpg

A la web Viasona ja hi consten els meus CD's en català.

https://www.viasona.cat/grup/lua