top of page

 

SIMFONIA DE LA SAGRADA INTIMITAT

La sexualitat és tan potent que pot empoderar-nos o destruir-nos. Una relació íntima amb consciència és una eina de transformació, un laboratori d’alquímia.

Donar-li al sexe el lloc sagrat que li correspon i honrar-lo des del cor, és reconèixer la seua dimensió espiritual.

La dona i l’home, des de la nostra polaritat busquem la unitat. L’orgasme és un generador d’energia que adequadament canalitzada, és font de renovació cel·lular, d’eterna joventut i de despertar de la conciència.

Aquesta música va carregada d’aquesta intenció i els continguts parlen de la seducció, el sexe, la transcendència, l’amor

Música per harmonitzar la relació intima dona-home

 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de retornar la relació intima entre home i dona el seu lloc sagrat i prendre-la com a font de consciència, amor incondicional i poder personal.

 

La intenció és que la música ajudi a tenir un sexe conscient, que l'energia orgàsmica que es generi, ajudi a elevar la freqüència vibratòria dels protagonistes, del seu entorn i del planeta en general.

 

Els diferents talls, cançons o temes instrumentals van seguint un fil conductor, sense pretendre que sigui un guió lineal, amb escenes de relació dona-home. Des de l'aproximació i seducció fins al clímax de l'acte amorós, amb la fusió de les energies dels amants.

 

Encara que mai he estat una música rockera, em va commoure especialment el rock simfònic i per això, també, li he volgut fer el meu petit homenatge en aquest projecte, que encara que beu de estils musicals diferents, evoca, en essència, al rock simfònic. Com a curiositat, aquesta ha estat sempre una música eminentment masculina i crec que l'autoria femenina li pot aportar alguna cosa nova. Les lletres de les cançons son básicament en català.

 

Per a finançar aquest projecte s'ha fet una campanya de micromecenatge amb Verkami.

Música para armonizar la relación íntima mujer-hombre

 

Dicho proyecto surge de la necesidad de devolver la relación íntima entre mujer y hombre a su lugar sagrado y tomarla como fuente de conciencia, amor incondicional y poder personal.

 

La intención es que la música ayude a tener un sexo consciente, que la energía orgásmica que se genere, ayude a elevar la frecuencia vibratoria de los protagonistas, de su entorno y del planeta en general.

 

Los diferentes cortes, canciones o temas instrumentales van siguiendo un hilo conductor, sin pretender que sea un guion lineal, con escenas de relación mujer-hombre. Desde la aproximación y seducción hasta el clímax del acto amoroso, con la fusión de las energías de los amantes.

 

Aunque nunca he sido una música rockera, me conmovió especialmente el rock sinfónico y por eso, también, le he querido hacer mi pequeño homenaje en este proyecto, que aunque bebe de estilos musicales diferentes, evoca, en esencia, al rock sinfónico. Como curiosidad, esta ha sido siempre una música eminentemente masculina y creo que la autoría femenina le puede aportar algo nuevo.

Las letras de las canciones son básicamente en catalán.

 

Para financiar este proyecto se ha hecho una campaña de micromecenaje con Verkami.

bottom of page